Wijnsteenzuur 100 Gram

7,05 incl. BTW

Pigmenten Verfmolen de Kat

Wijnsteenzuur (DL-tartaric acid)
Cas. Nr.: 133-37-9  EC-Nr: 205-105-7

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 318  P: 101-102-103-280-305+351+338-310 GHS05
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen.

 

Toevoegen aan wishlist
Toevoegen aan wishlist
Categorieën: , Artikelnummer: 2004181

Extra informatie

Gram

100gram