Kwikvermiljoen 25 Gram

42,90 incl. BTW

Pigmenten Verfmolen de Kat

Kwikvermiljoen (mercury(II)sulfide)
C.I. Pigment Red 106
Cas. Nr.: 1344-48-5
EC-Nr: 215-696-3

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 317  EUH031  P: 101-102-103-261-280-302+35 GHS07
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Vormt giftig gas in contact met zuren. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

Historie en toepassing:
Oudheid. Gestookt uit kwikerts. Helder vuurrood. Toepasbaar voor olieverf, caseïneverf, lijmverf, kalkverf en spiritusvernis. Heeft een goede dekkracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevoegen aan wishlist
Toevoegen aan wishlist
Categorieën: , Artikelnummer: 2004084

Extra informatie

Gram

25gram