Kobalt Geel 50 gram

25,40 incl. BTW

Pigmenten Verfmolen de Kat

Kobalt Geel

C.I. Pigment Yellow 40
Cas. Nr.: 13782-01-9 EC-Nr: 237-435-2

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 302+332  P: 101-102-261-264-270-271  GHS07
Schadelijk bij inslikken en bij inademing. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of etiket ter beschikking houden. Buiten
bereik van kinderen houden. Inademing van de stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Na gebruik grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Historie en toepassing:
Begin 19e eeuw In 1830 ontdekt. Anorganisch pigment afkomstig van het metaal kobalt.
Toepasbaar voor glaceer technieken, alle verfsystemen en fresco.
In acryl niet aan te bevelen.

 

Toevoegen aan wishlist
Toevoegen aan wishlist
Categorieën: , Artikelnummer: 2004058

Extra informatie

Gram

50gram