Hertshoornzout 100 Gram

5,05 incl. BTW

Pigmenten Verfmolen de Kat

 

Hertshoornzout (Ammonium carbonaat)
Cas. Nr.: 1066-33-7  EC-Nr: 213-911-5

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:
GEVAAR

H:302-318 P:101-102-103-264-270-280
Bevat: Ammonium carbamate, Ammonium hydrogencarbonate.
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Na gebruik handen grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

 

Uitverkocht

Toevoegen aan wishlist
Toevoegen aan wishlist
Categorieën: , Artikelnummer: 2004174

Extra informatie

Gram

100gram